PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi #Koronawirus: Informacje o sposobie realizacji programu wieloletniego „Senior+”
2020-04-29
#Koronawirus: Informacje o sposobie realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, w okresie epidemii

Dotacja przyznana na bieżącą działalność ośrodków wsparcia „Senior+” w ramach modułu 2 programu, przysługuje z uwzględnieniem frekwencji, o której mowa w punkcie 6 w rozdziale VII -"Termin oraz warunki realizacji zadania" – ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r., zamieszczonego w BIP Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25 listopada 2019 r.  

Przy wyliczeniu frekwencji zasadne jest uwzględnienie liczby osób objętych usługami, (np. socjalnymi, takimi jak np. dowóz gorącego posiłku) lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą domu czy klubu.

Działania realizowane przez placówki Senior+ powinny być uwzględnione w kosztorysie i podlegać indywidualnej ocenie zasadności przy rozliczaniu dotacji. 

Zastosowane alternatywne sposoby realizacji zadania są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaną zweryfikowane pod kątem ich racjonalności adekwatności, możliwości przeprowadzenia. Ocena propozycji działań zamiennych każdorazowo pozostaje w ścisłym uzgodnieniu z pracownikami właściwego urzędu wojewódzkiego.

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab