PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Informacja o sposobie obliczania kosztów niekwalifikowanych w ośrodkach „Senior+
2022-12-16
Informacja o sposobie obliczania kosztów niekwalifikowanych w ośrodkach „Senior+”

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja  2023, zawarty jest zapis:

„W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu oferent zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.”

Poniżej przedstawiamy zalecany algorytm obliczania dotacji w w/w sytuacji

Jeżeli ośrodek przeznaczony jest np. dla 16 osób, to przy obecności 11 uczestników dotacja nadal przysługuje w pełnej wysokości (30% tj. 5 osób nieobecnych - nie powoduje obowiązku zwrotu), ale już przy 10, 9, 8, 7, itd. osobach obecnych na zajęciach - zachodzi obowiązek zwrotu dotacji - jak obliczyć tę kwotę?

Przy średniej frekwencji w Dziennym Domu Senior+, która wynosi np. 8 osób na 16 miejsc - do zwrotu będzie kwota 1200 zł (11 osób minus 8 osób = 3 osoby, pomnożone przez 400 zł miesięcznej stawki dotacji).

Jeżeli na zajęciach średniomiesięcznie było jeszcze mniej osób, np. 7 na 16 miejsc - to do zwrotu będzie dotacja w wysokości 1600 zł: (11 osób minus 7 osób = 4 osoby, pomnożone przez 400 zł miesięcznej stawki dotacji).

więcej w kategorii:

Wykonanie i realizacja: Hostlab