PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Czy jest możliwe wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach SENIOR+?
2019-04-10
Czy jest możliwe wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach SENIOR+?

Wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach Senior+ nie jest zgodne z ich rolą.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, „placówka działająca w formie Dziennego Domu Senior+ powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”. Program nie przewiduje więc przerw wakacyjnych ani innych wolnych dni, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponadto zgodnie z jego zapisami wymagana jest ciągłość realizacji zadania, a samorządy otrzymują dofinansowanie na funkcjonowanie placówki przez 12 miesięcy.

Domy i Kluby Senior+ powstały między innymi w celu integracji osób starszych i przeciwdziałaniu ich osamotnieniu. Trudno więc przyjąć, aby były zamknięte w okresie urlopowym (wakacje, majówki, itp.) – co nie oznacza, że zajęcia nie mogą być przeniesione do miejsca w plenerze, o ile wynika to z programu pracy.

Zagadnienia dotyczące czasu pracy pracowników, tj. planowanie urlopów, okres przerwy wakacyjnej – powinny być zawarte w regulaminie placówki lub innych równoważnych dokumentach stanowiących o jej działalności, opracowanych jak dla placówki wsparcia dziennego. Na samorządzie (pracodawcy) spoczywa obowiązek takiego zaplanowania okresu urlopowego, aby nie zakłócił on funkcjonowania placówki SENIOR+.

Wobec powyższego, w przypadku placówek Senior+ należy stosować te same zasady, jak dla wszystkich innych placówek dziennych funkcjonujących na terenie województwa.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab