PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016
2016-06-17
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016.

W 2016 roku przeznaczono 40 mln zł na tworzenie oraz adaptację Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  w ramach Programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 Edycja 2016: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8040,ruszyl-senior-wigor-2016.html

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłaćna adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR@mrpips.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat Programu będzie można uzyskać również w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 82 oraz (022) 661 18 59, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Załączniki:

Ogoszenie Senior-WIGOR

Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego Senior-WIGOR Edycja 2016

Za. nr 1 - Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I

Za. nr 1a - Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II

Za. nr 2 - Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Za. nr 3 - Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Za. nr 4 - Porozumienie o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu

Za. nr 5 - Karta oceny formalnej

Za. nr 6 - Karta oceny merytorycznej - moduł I

Za. nr 6a - Karta oceny merytorycznej - moduł II

Za. nr 7 - Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Moduł I

Za. nr 7a - Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Moduł II

Za. nr 8 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Za. nr 9 - Sprawozdanie z trwałości zadania

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab