PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacje Ogólnopolska Konferencja UTW 16 grudnia 2013 r.
2013-12-16
Ogólnopolska Konferencja UTW 16 grudnia 2013 r.

16 grudnia 2013 r. w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbyła się współorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej II Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pn. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

W konferencji udział wzięli m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, a także małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych Mieczysław Augustyn, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński.

Pan poseł Michał Szczerba w przemówieniu inauguracyjnym podkreślał, że: „Ważna jest polityka odwagi wobec osób starszych”. Natomiast marszałek Sejmu Ewa Kopacz zwracała uwagę na ogromną rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aktywizacji społecznej osób starszych oraz nawiązywaniu nowych kontaktów międzyludzkich przez seniorów dzięki nim, a także poinformowała o inicjatywie powołania stałej podkomisji ds. osób starszych.

W trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku pn. „Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej” miała miejsce uroczysta Gala Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w trakcie której uhonorowano laureatów konkursu:

  1. Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta RP
  2. Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  3. Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Podczas odczytu uzasadnienia dla uhonorowania nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej podkreślono, że Pan Minister w bardzo krótkim czasie wywiązał się z obietnic złożonych wobec środowiska seniorów tworząc w podległym sobie resorcie Departament Polityki Senioralnej, jedyną tego typu jednostkę organizacyjną w administracji rządowej, uruchamiając Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, powołując Radę do spraw Polityki Senioralnej.

Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował za otrzymane wyróżnienie oraz za zaufanie i wsparcie jakim obdarzyło go środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku od samego początku jego urzędowania, podkreślając że dzięki temu w bardzo krótkim czasie udało się podołać wielu trudnym i potrzebnym inicjatywom.

W swoim wystąpieniu dotyczącym Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślał przełomowe znaczenie tego dokumentu, który stanie się podstawą dla dalszych działań legislacyjnych mających na celu kształtowanie polityki senioralnej w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zachęcał również uczestników konferencji do korzystania ze wsparcia jakie daje nowy Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwrócił również uwagę na to, że Uniwersytety Trzeciego Wieku stają się powoli marką eksportową Polski oraz na to, że nasze doświadczenia w tej dziedzinie są z zainteresowaniem obserwowane przez naszych sąsiadów.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa w której udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wyzwań związanych z polityką senioralną oraz omówili Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, które zostały skierowane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Na zakończenie spotkania przyjęta została deklaracja końcowa w której zapisano rekomendacje i kierunki działań dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Poniżej dostępny jest program konferencji oraz tekst Deklaracji Końcowej Ogólopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Program konferencji

Deklaracja Końcowa

 

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab