PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacje Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym
2013-11-14
Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym

Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym została przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI). W ramach indeksu wyróżnione zostały cztery obszary, takie jak: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do korzystania z potencjału starzejącego się części populacji. Celem ekspertyzy było zbadanie oraz zaprezentowanie sytuacji osób starszych, analizowanej na podstawie dostępnych danych na poziomie wojewódzkim w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Regionalny indeks aktywnego starzenia 2014

więcej w kategorii: aktualności materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab