PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacje Konferencja Druga kariera młodych seniorów
2013-12-10
Konferencja Druga kariera młodych seniorów

W dniu 10 grudnia 2013r. w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Druga kariera młodych seniorów”.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu systemowego „Druga Kariera Młodych Seniorów” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy współudziale Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja została otwarta przez Panią Elżbietę Seredyn, Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej części sesji plenarnej Pan Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprezentował rolę CRZL w realizacji projektu. Pani Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS przedstawiła główne cele i zakres projektu. Następnie przewodnicząca zespołu ekspertów Pani Jolanta Zyśko omówiła sposób organizacji prac i uzyskane rezultaty w postaci opracowanego modelu postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześniej kończących karierę.

W pierwszej części konferencji swoje prezentacje przestawili również: Pan Kajetan Broniewski (Doświadczenia międzynarodowe w zakresie podwójnej kariery sportowców), Pan Grzegorz Chełmecki (Doświadczenia międzynarodowe w zakresie drugiej kariery tancerzy profesjonalnych), Pan Robert Śmigielski (Uwarunkowania zdrowotne związane z reorientacją zawodową u sportowców).

Drugą część sesji plenarnej rozpoczęło wystąpienie Pani Joanny Gorwy (Biomechaniczne badania obciążeń układu mięśniowo - szkieletowego tancerzy zawodowych – synteza dziesięcioletnich doświadczeń i diagnoza sytuacji). Następnie kolejno wystąpili: Pan Marcin Krawczyński (Psychologiczne właściwości zawodników na najwyższym poziomie sportowym a ich szanse na rynkach pracy), Pani Urszula Murawska (Rola urzędów pracy w procesie zmiany zawodu i kwalifikacji), Pani Aneta Kamińska i Pan Daniel Grzelak (Założenia realizacji systemu rekonwersji w siłach zbrojnych).

Zorganizowana została również dyskusja z uczestnikami konferencji. Dyskusja stanowiła cenne forum wymiany doświadczeń i wiedzy nt. form postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześniej kończących karierę.

Konferencja została podsumowana i zakończona przez Pana Jacka Męcinę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który wyraził zadowolenie z przebiegu dyskusji i zadeklarował wykorzystanie efektów projektu w polityce rynku pracy, w tym szczególnie przez urzędy pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą - raportem Komisji ekspertów "Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześnie kończących karierę"

Publikacja "Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup zawodowych wcześnie kończących karierę" - raport Komisji ekspertów

 Konferencja

 Konferencja1

Konferencja2

Konferencja3

więcej w kategorii: aktualności projekty EFS

Wykonanie i realizacja: Hostlab