PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej
2020-02-28
Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.) oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adresy e-mail: radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS II kadencji;
  • wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS II kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2020 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab