PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.
2020-04-21
OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2020 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 listopada 2019 roku (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi:
16 552 948 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 21 maja 2020 r.

 

ogloszenie o dodatkowym naborze_Senior Edycja 2020

Wykaz kontaktow do urzdow wojewodzkich

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab