PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”
2022-09-05
Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”

O dofinansowanie w trybie konkursowym mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych. 

Działanie zostało zaplanowane w dwóch konkursach każdy na kwotę 6 mln zł kierowanych do:

  1. Jednostek samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) - dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły - OGŁOSZENIE O KONKURSIE na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Minister Cyfryzacji ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. (bip.gov.pl)

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej:senior.jst@mc.gov.pl.

  1. Organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych - maksymalna kwota dotacji dla oferty na realizację zadania nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. (bip.gov.pl

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej:senior.ngo@mc.gov.pl.

Za uzyskaną dotację będzie można zakupić nowy sprzęt (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. 

Działania przewidziane w konkursach wpisują się w politykę senioralną rządu i są odpowiedzą na współczesne potrzeby seniorów.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab