PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2023
2023-03-21
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2023

 

 

W konkursie ofert, ogłoszonym w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025 edycja 2023, wpłynęły 844 oferty.

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 60 mln zł.

Ponieważ suma kwot określonych w ofertach przekracza budżet programu, dokonano oceny ofert.

W module 1 rekomendowano do dofinansowania 94 oferty, na łączną kwotę 16 712 441 zł, w tym:

1)    28 Dziennych Domów Senior+ - na łączną kwotę 6 708 610 zł (646 miejsc),

2)    66 Klubów Senior+ - na łączną kwotę 10 003 831 zł (1179 miejsc).

 

W module 2 programu rekomendowano do dofinansowania 645 ofert, z najwyższą liczbą punktów (15, 14, 13, 12, 11), na łączną kwotę 42 321 792 zł, w tym:

1)    250 Dziennych Domów Senior+ - na łączną kwotę 26 166 435 zł (3410 miejsc),

2)    395 Klubów Senior+ - na łączną kwotę 16 155 357 zł (5298 miejsc).

 

W sumie liczba ofert rekomendowanych do dofinansowania wynosi 739 (94 w 1 module + 645 w 2 module).

Łączna kwota dofinansowania wynosi 59 034 233 zł, w tym:

1)  16 712 441 zł w module 1 na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”,

2)  42 321 792 zł w module 2 na funkcjonowanie już istniejących Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Moduł 1 - oferty dofinansowane

Moduł 2 - oferty dofinansowane

Moduł 2 - oferty które nie otrzymały dofinansowania

Lista oferty odrzucone ze względów formalnych

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab