PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata
2019-05-09
Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

 W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

  •   jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz
  •   na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Do 9 kwietnia 2019 r. składano oferty w dodatkowym naborze w ramach edycji 2019 na realizację Programu „Senior+”, w którym złożono w sumie 138 ofert.

Do dofinansowania rekomendowano w sumie 120 ofert, w tym:

1)      w module 1 konkursu – 99 ofert na łączną kwotę 14 866 414,77 zł, w tym:

-        19 Dziennych Domów na kwotę 5 044 740,41 zł,

-        80 Klubów na kwotę 9 821 674,36 zł.

Ilość miejsc zaplanowanych w placówkach – 2 079.

2)      w module 2 konkursu - 21 ofert na łączną kwotę 1 009 998,65 zł, w tym:

-        10 Dziennych Domów na kwotę 707 504,83 zł,

-        11 Klubów na kwotę 302 493,82 zł.

Ilość miejsc, jakimi dysponują placówki, które zawnioskowały o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania – 468.

Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 15 876 413,42 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, których oferty zostały złożone zgodnie z procedurą konkursową, otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do programu przez służby wojewody.

Do końca roku w Polsce planuje się, że będzie łącznie ponad 800 placówek.

Dodatkowy nabor 2019_1 modul

Dodatkowy nabor 2019_2 modul

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab