PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lat
2021-05-04
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021

W 2021 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia, tj.:

1)      jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia oraz

2)      na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

W edycji 2021 programu „Senior+” dofinansowanie przyznano w sumie 674 ofertom, w tym:

1)      w module 1 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą (13 i 12) punktów, uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, oraz ofertom, które otrzymały w wyniku oceny wojewodów 11 pkt i nie mają żadnego ośrodka utworzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+”, tj. 113 ofertom na łączną kwotę 22 047 511,59 zł, w tym na utworzenie:

a)     27 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 7 452 182,80 zł (łącznie 668 miejsc),

b)     86 Klubów Senior+ na kwotę 14 595 328,79 zł (łącznie 1856 miejsc).

Ilość miejsc zaplanowanych w ośrodkach wsparcia – 2 524.

2)      w module 2 konkursu – dofinansowanie przyznano wszystkim ofertom spełniającym wymagania formalne, obniżając proporcjonalnie dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 561 ofert na łączną kwotę 37 102 432,10 zł, w tym na funkcjonowanie:

a)     251 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 25 711 132,90 zł (6698 miejsc),

b)     310 Klubów na kwotę 11 391 299,20 zł (7254 miejsc).

Ilość miejsc, jakimi dysponują ośrodki, które otrzymały dofinansowanie – 13 952.

Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 59 149 943,69 zł.

 

Wyniki konkursu Senior Edycja 2021 - I modul

Wyniki konkursu Senior Edycja 2021 - II modul

Wykaz ofert odrzuconych ze wzgldow formalnych

 

 

Zdjęcia z zajeć realizowanych w placówkach "Senior+" w 2020 r., które otrzymują dotacje na bieżące funkcjonowanie w ramach programu wieloletniego "Senior+".

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab