PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lat
2022-03-17
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

 

W 2022 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia, tj.:

1)      jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia oraz

2)      na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

W edycji 2022 programu „Senior+” dofinansowanie przyznano w sumie 703 ofertom, w tym:

1)      w module 1 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą punktów (13, 12 i 11) punktów, uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, tj. 105 ofertom na łączną kwotę 20 552 584,07 zł, w tym na utworzenie:

a)     25 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 6 474 255 zł (łącznie 725 miejsc),

b)     80 Klubów Senior+ na kwotę 14 078 329,07 zł (łącznie 1499 miejsc).

Ilość miejsc zaplanowanych w ośrodkach wsparcia – 2 224.

2)      w module 2 konkursu – dofinansowanie przyznano ofertom z najwyższą liczbą punktów (15, 14, 13, 12, 11, 10 i 9), uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, obniżając proporcjonalnie dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 598 ofert na łączną kwotę 38 305 899 zł, w tym na funkcjonowanie:

a)     257 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 25 380 664 zł (6968 miejsc),

b)     341 Klubów Senior+ na kwotę 12 925 235 zł (7830 miejsc).

Ilość miejsc, jakimi dysponują ośrodki, które otrzymały dofinansowanie – 14 798.

Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 58 858 483,07 zł.

 

Wyniki konkursu Senior Edycja 2022 - I modul

Wyniki konkursu Senior Edycja 2022 - II modul

Wykaz ofert odrzuconych ze wzgledow formalnych

 

Lista ofert ktore nie otrzymaly dofinansowania - Modul I

Lista ofert ktore nie otrzymaly dofinansowania - Modul II

 

 

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab