PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lat
2024-03-22
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2024

W konkursie ofert, ogłoszonym w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025 edycja 2024, wpłynęły 883 oferty (116 w module 1 i 767 w module 2).

Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację zadania wynosi 60 mln zł, w tym:

1)      na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” - 8 mln zł,

2)      na utworzenie Klubów „Senior+” – 5 mln zł,

3)      na funkcjonowanie ośrodków wsparcia utworzonych w latach ubiegłych – 44 mln zł,

4)      na obsługę techniczną programu – 3 mln zł.

W module 1 rekomendowano do dofinansowania 54 oferty, na łączną kwotę 11 277 205 zł, w tym:

1)      20 Dziennych Domów Senior+ - na łączną kwotę 6 287 253 zł (516 miejsc),

2)      34 Kluby Senior+ - na łączną kwotę 4 989 952 zł (704 miejsca).

W module 2 programu rekomendowano do dofinansowania wszystkie oferty (704), na łączną kwotę 47 532 156 zł, w tym:

1)      277 Dziennych Domów Senior+ - na łączną kwotę 29 465 407 zł (7 525 miejsc),

2)      427 Klubów Senior+ - na łączną kwotę 18 066 749 zł (9 905 miejsc).

W sumie liczba ofert rekomendowanych do dofinansowania wynosi 758 (54 w 1 module + 704 w 2 module) – listy rankingowe przedkładamy w załączeniu.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 58 809 361 zł, w tym:

1)      11 277 205 zł w module 1 na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”,

2)      47 532 156  zł w module 2 na funkcjonowanie już istniejących Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

MODUŁ 1_DZIENNE DOMY OFERTY DOFINANSOWANE EDYCJA 2024

MODUŁ 1_KLUBY OFERTY DOFINANSOWANE EDYCJA 2024

MODUŁ 2_OFERTY DOFINANSOWANE EDYCJA 2024

LISTA OFERT ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDOW FORMALNYCH

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab