PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2020-12-24

2020-12-17

17 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej w formie wideokonferencji.

2020-12-15

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych przy okazji realizacji otwartych konkursów ofert w ramach realizacji programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (zwanym dalej: Program Aktywni+).

2020-11-30

2020-11-18

2020-11-14

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg złożyła seniorom serdeczne życzenia. Poniżej prezentujemy ich treść.

2020-11-13

Program Dobre Wsparcie to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące wieloletnie doświadczenie pracowników systemu pomocy społecznej oraz samorządów, oparte na najnowszych technologiach.

System powstał w ramach partnerskiego projektu Fundacji Nauka dla Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Caritas Koszalin i Szczecin. Wartości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, to ponad 10 milionów złotych.

Program "Dobre Wsparcie" został także zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej jako najlepszy projekt 2019, wyznaczający kierunek działań w polityce spójności.

2020-11-12

Po raz pierwszy w Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. uwzględnione zostało szczegółowe sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w dokumencie Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ, M.P. 2018 r. poz. 1169). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w nowym, osobnym rozdziale.

2020-10-23


Lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twoim mieście skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli potrzebną pomoc: wspierajseniora.pl

2020-10-22

Zapraszamy do zapozniania się z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab