PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Program ASOS 2014 - 2020 Regulamin konkursu edycji 2017 Programu ASOS 2014-2020
2016-11-16
Regulamin konkursu edycji 2017 Programu ASOS 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. 

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

 • popularyzację zdrowego trybu życia,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
 • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • wprowadzenia kryteriów strategicznych;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny;
 • rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
 • zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
 • usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu;

Ogłoszenie konkursu w ramach edycji 2017 Programu ASOS planowane jest na koniec listopada br. 

Regulamin ASOS 2017

Zał. 1 Wzór Oferty

Zał. 2 Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Zał. 3 Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Zał. 4 Instrukcja wypełniania Oferty w Generatorze

Zał. 5 Karta oceny formalnej

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Zał. 8 Karta oceny strategicznej

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab