PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Sprawozdania Program Aktywni+
2022-10-04
Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji  Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021

Podczas I edycji otwartego konkursu ofert w ramach Programu ,,Aktywni+” zrealizowano 317projektów, które zostały dofinansowane na łączną kwotę ponad 38,8 mln zł. Dzięki temu udało się objąć działaniami 37 843 osób starszych.

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021–2025 przyczynia się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Po szczegółowe omówienie realizacji edycji 2021 zapraszamy do sprawozdania: Sprawozdanie z realizacji Programu "Aktywni+" za 2021 rok

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab