PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Sprawozdania Program Aktywni+ Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktyw
2023-11-07
Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2022

Aktywność społeczna jest jednym z niezbędnych elementów realizacji idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Wobec zakończenia lub ograniczenia pracy zawodowej związanego z osiągnięciem wieku emerytalnego, poświęcenie czasu na bezpłatną pomoc innym stanowi jedną z możliwych przestrzeni dla aktywności osób starszych.

Program „Aktywni+” na lata 2021–2025 jest istotnym elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 60. i więcej lat możliwości uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Program odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.

Edycja 2022 Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021–2025 pokazała, że istnieje ogromna potrzeba i chęć realizacji działań mających na celu podniesienie jakości i poziomu życia osób starszych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Liczba złożonych ofert (1639) znacząco przekroczyła wartość dostępnych środków (38 mln zł).

Podczas II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Programu ,,Aktywni+” zrealizowano 313projektów, które zostały dofinansowane na łączną kwotę prawie 38,8 mln zł. Dzięki temu udało się objąć działaniami prawie 46 tysiące osób, w tym niespełna 44 tysiące osób starszych w wieku 60+.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania: Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego na rzecz Osob Starszych Aktywni+ na lata 2021-2025 - edycja 2022

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab