PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Program ASOS 2014 - 2020 Wyniki konkursu ASOS w 2017 r.
2017-02-28
Wyniki konkursu ASOS w 2017 r.

 

Wyniki konkursu ASOS w 2017 r.

Departament Polityki Senioralnej przekazuje listę projektów ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w 2017 r. 

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o konieczności przesłania dokumentów w celu dokonania weryfikacji formalnej złozonej oferty.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, w ramach niniejszego konkursu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2017 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowa informacja z wynikami konkursu i listą beneficjentów 

więcej w kategorii: aktualności program asos The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab