PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Aktywni+
Program ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program Aktywni+ | Program ASOS Program ASOS 2014 - 2020 Regulamin konkursu edycji 2018 Programu ASOS 2014-2020
2017-11-29
Regulamin konkursu edycji 2018 Programu ASOS 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2018. W roku 2018 na jego realizację zaplanowano kwotę 40 mln zł.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

  • mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych;
  • zakładające partnerstwo z placówkami dziennego pobytu „Senior+”.
  • mające na celu wspieranie osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się;
  • mające na celu świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.

Promowane będą także projekty realizowane na terenach dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.

Ogłoszenie konkursu w ramach edycji 2018 Programu ASOS planowane jest na początek grudnia br.

Regulamin ASOS 2017

Zał. 1 Wzór Oferty

Zał. 2 Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Zał. 3 Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Zał. 4 Instrukcja wypełniania Oferty w Generatorze

Zał. 5 Karta oceny formalnej

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Zał. 8 Karta oceny strategicznej

więcej w kategorii: aktualności program asos The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab