PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
2020-05-19
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w całej Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu. To 40 mln zł rocznie.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Ponad 300 projektów z dofinansowaniem w 2020 r.

W konkursie w ramach tegorocznej edycji programu ASOS złożono 1795 ofert.

– Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ponownie bardzo dużym zainteresowaniem, złożono o 450 ofert więcej niż w roku ubiegłym. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów mają szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dofinansowanie w ramach programu ASOS na rok 2020 otrzymały 304 projekty na łączną kwotę 37 957 453,06 zł.

Dofinansowanie w czterech kategoriach

Dofinansowanie do projektów przyznawane jest w ramach czterech kategorii, tzw. priorytetów:

  • Priorytet I – Edukacja osób starszych – dofinansowanie dla 74 ofert na kwotę 8 801 934,00 zł.
  • Priorytet II – Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – rekomendacja do dofinansowania 82 ofert na kwotę 9 071 588,26 zł.
  • Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych – rekomendacja dla 73 ofert  na kwotę 9 057 063,82 zł.
  • Priorytet IV – Usługi społeczne dla osób starszych – dofinansowanie dla 75 ofert, na kwotę 11 026 866,98 zł.

– Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. Gratulujemy organizacjom dofinansowanym i życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw wspierających seniorów w całym kraju. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w 2020 r., zostaną w najbliższym czasie drogą elektroniczną powiadomieni o dalszych krokach niezbędnych do zawarcia umów – informuje minister Marlena Maląg. Jak dodaje, prosimy pamiętać o wszystkich obowiązujących procedurach wynikających z trwającego zagrożenia epidemicznego.

 

Wyniki konkursu ASOS 2020

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab