PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób St
2021-05-28
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021

W 2021 roku na realizację programu „Aktywni+” na lata 2021–2025 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 mln.  W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł.

W edycji 2021 programu „Aktywni” złożono w sumie 1658 ofert.

W podziale na poszczególne priorytety podział wygląda następująco:

  •        Priorytet I – 1040 ofert realizacji zadania publicznego;
  •        Priorytet II – 122 ofert realizacji zadania publicznego;
  •        Priorytet III – 320 ofert realizacji zadania publicznego;
  •        Priorytet IV – 176 ofert realizacji zadania publicznego.

Pozytywnie zarekomendowanododofinansowania292 ofert. Granty przyznane zostały w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe, przygotowanie do starości.

  • Priorytet I  - 1040 złożonych ofert,

rekomendowanych do dofinasowania  - 108 ofert, na kwotę 13 252 015, 75 zł.

  • Priorytet II – 122 złożonych ofert,

rekomendowanych do dofinansowania – 44 oferty, na kwotę 6 793 205, 44 zł

  • Priorytet III – 320 złożonych ofert,

rekomendowanych do dofinansowania – 81 ofert,  na kwotę 9 998 970, 09 zł.

  • Priorytet IV – 176 złożonych ofert,

rekomendowanych do dofinansowania – 59 ofert, na kwotę 7 626 492, 40 zł.

Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku wynosi 37 670 683, 68 zł.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe dotyczące wszystkich obszarów konkursowych:

Priorytet I_AKTYWNI_2021

Priorytet II_AKTYWNI_2021

Priorytet III_AKTYWNI_2021

Priorytet IV_AKTYWNI_2021

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab