PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wie
2023-04-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023 (II)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, iż zmianie uległ Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 – Edycja 2023.

W regulaminie otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 – Edycja 2023 w części VI. Procedura wyboru ofert i termin wyboru w pkt. 3. Rekomendacje i tryb stosowany przy wyborze ofert wskazuje się, iż „Komisja Konkursowa uwzględnia dokonaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ocenę strategiczną ofert ze względu na realizację bieżących polityk publicznych, w ramach której minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może rozdysponować 25% kwoty przeznaczonej na dotacje w danym roku.”.

Tym samym zmiana Regulaminu otwartego konkursu ofert polega na zwiększeniu kwoty przeznaczonej do dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na dotacje w roku 2023 z 10% na 25%.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest możliwość wsparcia większej liczby organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych w realizacji ich celów. W ten sposób program może przyczynić się do pojawienia się nowych inicjatyw i projektów, które przyniosą pozytywne skutki dla społeczeństwa.

Zmieniony Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025 – Edycja 2023 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o zmianie ogłoszenia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej MRiPS  

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab