PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób St
2023-04-20
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023

Informujemy, że w 2023 roku na dotacje z programu „Aktywni+” na lata 2021–2025 przeznaczono środki finansowe w wysokości 38 mln zł. Program ten obejmuje obszar aktywnego starzenia i składa się z 4 priorytetów: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości.

W edycji 2023 programu „Aktywni” złożono łącznie 1907 ofert na kwotę 281 847 966,72 zł.  

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dofinansowano  491 ofert na łączną kwotę 37 768 077,85 zł.

Najwięcej projektów dotyczyło aktywności seniorów, a znacznie mniej ich partycypacji społecznej, włączenia cyfrowego oraz przygotowania do starości.

Z przyjemnością ogłaszamy, że liczba ofert przeznaczonych do dofinansowania w ramach poszczególnych priorytetów wygląda następująco:

• Priorytet I - 299 ofert, na kwotę 22 428 505,68 zł.

• Priorytet II – 30 ofert, na kwotę 2 360 560,50 zł.

• Priorytet III – 73 oferty, na kwotę 5 775 329,42 zł.

 • Priorytet IV - 89 ofert, na kwotę 7 203 682,25 zł.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy owocnej realizacji zadań. Jesteśmy przekonani, że Państwa projekty przyniosą pozytywne zmiany w życiu seniorów i będą cennym wkładem w poprawę jakości ich życia.

 

Priorytet I_Aktywni_Edycja2023

Priorytet II_Aktywni_Edycja2023

Priorytet III_Aktywni_Edycja2023

Priorytet IV_Aktywni_Edycja2023

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab