PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Projekty EFS Materiały i badania Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA
Założenia 2014 - 2020
Rada ds. Polityki Senioralnej
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA

4 listopada br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds, Polityki Senioralnej, będącej organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia prz (...)

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 maja w MRPiPS. Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hry (...)

Na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. P (...)

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab