PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2015-12-22

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych w ramach realizacji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – edycja 2016 - Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że ww. nabór nie ma charakteru uzupełniającego.
Oceny ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – edycja 2016 będą dokonywać eksperci wybraniu w trwającym naborze.

2015-12-14

Do końca roku w całej Polsce powstanie 100 placówek dziennego pobytu dla seniorów - Dziennych Domów "Senior-WIGOR" realizowanych ze środków Programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.

W telewizji śniadaniowej TVP 2 - "Pytanie na śniadanie" można na bieżąco oglądać relacje z miejsca z Dziennych Domów "Senior-WIGOR".

                                          

 

 

2015-12-07

Pracownia Filmowa "Cotopaxi" w dniach 18 i 22 grudnia 2015 r. zaprasza na "Późne debiuty: Akademia" – pokaz wyjątkowych krótkometrażowych filmów autorstwa 50 seniorów z warszawskiego Śródmieścia, Targówka i Mokotowa, którzy przez ostatnie miesiące pracowali z animatorami kultury, dzięki czemu poznali tajniki tworzenia filmu.

 

2015-12-07

Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny ofert i sprawozdań składanych w ramach realizacji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – edycja 2016.

2015-11-06

W dniach 6, 7 i 8 listopada Teatr Żydowski w Warszawie przygotował specjalną ofertę w ramach Dni Seniora.

2015-10-20

W dniu 20 października 2015 r. przedstawiciele rządu, samorządu, organizacji oraz eksperci podsumowali dotychczasowe działania na rzecz osób starszych. Dyskutowali także o wyzwaniach na przyszłość. Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

2015-10-16

Seniorzy są coraz liczniejszą i znaczącą grupą konsumentów. Z reguły często nie znają swoich praw i rzadko o nie walczą - niechętnie składają reklamacje i nie czytają umów, a sprzedawcy nie raz wykorzystują ich ufność oraz łatwowierność. Z badań UOKiK oraz praktyk Stowarzyszenia Konsumentów Polskich wynika, że niestety bardzo często są oni ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców oraz nie potrafią dochodzić swoich roszczeń.

Akcja Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa jest organizowania także z myślą o seniorach, którzy są najbardziej narażeni na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców oferujących towary i usługi za pośrednictwem akwizytorów czy telemarketerów.

 

 

2015-10-07

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza na bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów. Zajęcia wyjątkowe, bo  prowadzone wspólnie przez uczniów i nauczycieli ze szkół STO. 

2015-10-01

1 października świętujemy wspólnie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten wyjątkowy dzień jest szczególną okazją do złożenia uszanowań i podziękowania Wszystkim Seniorom. Dziękuję Wam za poświęcenie i wytrwałość w budowaniu Polski, którą mogą się cieszyć młodsze pokolenia, za dzielenie się życiową mądrością i doświadczeniem. Pokazujecie nam jak czerpać z życia radość, entuzjazm i siłę.

2015-09-30

Ruszyła XIII edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” odbywająca się pod hasłem „Trzecia Młodość Twojego Serca”. Organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na ryzyko udaru u pacjentów zarówno ze zdiagnozowanym, jak też niewłaściwie kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Udar mózgu jest bowiem trzecią pod względem częstości występowania, po chorobie niedokrwiennej serca i nowotworach, przyczyną zgonów na świecie. 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab