PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2014-09-17

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, a także eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie procesu starzenia, debatowali o wyzwaniach związanych z rozwojem  usług opiekuńczych i medycznych dla osób starszych.

2014-09-15

W siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została uruchomiona wystawa czasowa prac malarskich seniorów beneficjentów Programu ASOS edycja 2014. Seniorzy są uczestnikami projektu Centrum Senioralne „Alternatywa XL”, realizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych z Gdańska.

2014-09-11

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz: "Jest całościowa polityka senioralna. Będą centra SENIOR WIGOR"

Tytuł honorowy" Osobowość Forum III Wieku" dla Ministra Władysława Kosiniaka- Kamysza.

W środę, 3 września br. w czasie Debaty "Polityka senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku", otwierającej Forum III Wieku, minister Władysław Kosiniak - Kamysz powiedział m.in.

"My nadrabiamy opóźnienia. Żeby nadrobić, uruchomiliśmy program wspomagania osób starszych. Kontynuujemy sprawdzony model. Jest zabezpieczone finansowanie. Do 2020 roku to będzie około 280 milionów. Po konsultacjach i dyskusji w Nowym Sączu, w czasie Forum III Wieku, planujemy prowadzić pilotaż "Centrum SENIOR WIGOR"

2014-09-05

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z seniorami -przedstawicielami Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – beneficjentami Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

2014-09-03

Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób starszych”, która odbędzie się 17 września 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Otworzą ją minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

2014-09-03

3 września 2014 r. rozpocznie się kolejne (szóste) Forum III Wieku – konferencja towarzysząca XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy - Zdroju. Do Nowego Sącza przyjedzie ponad 200 liderów UTW i innych organizacji seniorskich z kraju i zagranicy m. in. z Ukrainy, Białorusi, Austrii oraz Litwy.

2014-08-22
2014-08-22

W dniu 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbędzie się Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2014-07-29

Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) to oddolna inicjatywa, której celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

2014-07-18

Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab