PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2015-03-03

W dniach 2-3 marca 2015 r. odbyła się II Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu w Rabce Zdrój. 

2015-02-16

W dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”.

 

2015-02-07

Akademia Wolontariatu Seniora to ciekawe miejsce, przestrzeń, w której będzie można spotykać się, pogłębiać swoją wiedzę z zakresu wolontariatu, rozwijać się w dziedzinach artystycznych, społecznych co pozwoli na wzmacnianie swojego potencjału i przekazywanie go innym. To miejsce integracji, inspirujących znajomości, pasji, kreatywności, wymiany doświadczeń między wolontariuszami - seniorami oraz młodszymi pokoleniami.

2015-01-09
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępne jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie  projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2015
2014-12-23

„Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik” został opublikowany z inicjatywy „Magazynu Miasta” wydawanego przez Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, sfinansowany ze środków Programu ASOS na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  W ramach programu Starsze Miasta miały za zadanie zainspirować polskie samorządy, urzędników i mieszkańców do współpracy z WHO oraz konsekwentnej kontynuacji pracy nad przystosowywaniem polskich przestrzeni zurbanizowanych do potrzeb różnych pokoleń przy wsparciu ekspertów Sieci. 

2014-12-10

W dniu 10 grudnia 2014 r. odbyły się obchody Jubileuszu 10-lecia działalności UTW w Zielonce. Wykład inauguracyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonce odbył się 7 października 2004 roku w Ośrodku Kultury w Zielonce. Dziś jest to Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce i to tu nieprzerwanie toczy się większa część życia uniwersyteckiego.

2014-12-02

Projekt realizowany przez Oddział Miejski PTTK „Rokita”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Organizację Wychowawczo Patriotyczną „Cichociemni ”,  Bibliotekę Miejską i  Środowiskowy Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2014-11-26

W dniu 26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Kongres Edukacji Pozaformalnej.

2014-11-25

Egzoszkielet to innowacyjne urządzenie używane do niedawna jedynie w celach wojskowych, które stanowi przełom w dziedzinie rehabilitacji dysfunkcji ruchu wywołanych zaburzeniami o podłożu neurologicznym, umożliwiając przybranie pozycji pionowej i chód osobom, które do tej pory nie były do tego zdolne.

2014-11-14

W dniu 14 listopada 2014 r. w Kętrzynie odbyła się konferencja pt. „Otwarcie o przemocy wobec osób starszych”, której organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Konferencja była zrealizowana jako działanie w zakresie projektu „Powiat bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele władz lokalnych, służby zdrowia, jednostek pomocy społecznej, sądu, policji, organizacji pozarządowych  oraz członkowie klubów seniora i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie. 

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab