PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2014-11-13

Marszałek Piotr Całbecki powołał Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

2014-11-12

W dniach 12-15 listopada 2014 r. w Drzonkowie k. Zielonej Góry odbędzie się II Forum Lubuskich UTW pod hasłem „Lubuska marka – zdrowie i relaks seniorów lubuskich uniwersytetów trzeciego wieku”.

2014-10-16

W weekend 18 i 19 października w Hali 100 lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. Organizatorzy przygotowali dla osób odwiedzających targi bogatą i różnorodną ofertę: produkty i usługi dedykowane seniorom, bezpłatne badania i konsultacje zdrowotne, warsztaty plastyczne i ruchowe, wykłady i porady ekspertów a także ciekawy program artystyczny.

2014-10-06

Uniwersytety Trzeciego Wieku w całej Polsce inaugurują rok akademicki 2014/2015.

2014-10-02

W raporcie AgeWatch 2014 zaprezentowano sytuację osób starszych w 96 krajach na świecie. W opracowaniu zawarto ranking krajów pod względem zapewniania warunków życia osobom starszym poprzez prowadzoną politykę poszczególnych państw w zakresie: emerytur, ochrony zdrowia, zatrudnienia czy edukacji.

2014-10-01

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 za rok 2013 stanowi podsumowanie II edycji otwartego konkursu ofert Programu ASOS (2013) oraz odnosi się do aktualnie realizowanych projektów (ok. 500) w całej Polsce.

2014-10-01

W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, z tej okazji Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z seniorami – słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dąbrowy Tarnowskiej. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztatach nt. Programu ASOS oraz Programu Operacyjnego FIO.

2014-10-01

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – 1 października, Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował list do seniorów.

 

2014-10-01

Z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania na stronie internetowej Biura został uruchomiony odrębny dział przeznaczony dla opiekunów osób starszych. 

2014-09-19

W dniu 19.09.2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni Goście.

więcej w kategorii: aktualności program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab