PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+
2018-11-26

Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

2018-04-20

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert – Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja  2018, pojawił się nowy zapis:

„W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności seniorów na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w placówce, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany.”

W marcu 2018 r., z licznymi gminami kraju zawarte zostały przez Wojewodów nowe umowy, w których powyższy warunek został ujęty.

W umowach przyjęto, że dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach, na podstawie wniosku o wypłatę dotacji, określającego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji oraz faktyczną frekwencję seniorów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jedna z gmin już zgłosiła się do MRPiPS z prośbą o pomoc w obliczeniu kwoty, która wobec frekwencji przewyższającej 30% osób nieobecnych - podlega zwrotowi, jako koszt niekwalifikowalny.

Poniżej przedstawiamy zalecany algorytm do ewentualnego rozwiązania podobnego problemu.

Jeżeli placówka przeznaczona jest np. dla 16 osób, to przy obecności 11 uczestników dotacja nadal przysługuje w pełnej wysokości (30% tj. 5 osób nieobecnych - nie powoduje obowiązku zwrotu), ale już przy 10, 9, 8, 7, itd. osobach obecnych na zajęciach - zachodzi obowiązek zwrotu dotacji - jak obliczyć tę kwotę?

Przy średniej frekwencji w placówce, która wynosi np. 8 osób na 16 miejsc - do zwrotu jest kwota 900zł (11 osób minus 8 osób, co daje 3 osoby - pomnożone przez 300zł miesięcznej stawki dotacji).

Jeżeli na zajęciach średniomiesięcznie było jeszcze mniej osób, np. 7 na 16 miejsc - to do zwrotu jest dotacja w wysokości 1200zł: (11 osób minus 7 osób, co daje 4 osoby pomnożone przez 300zł miesięcznej stawki dotacji).

2017-12-04

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

2017-11-28

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych. Dziś ruszyła edycja 2018 programu. Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.

2017-11-27

27 listopada 2017 r. w województwach śląskim i małopolskim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej. W spotkaniu w województwie śląskim wzięli udział Ministrowie: Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny oraz Pan Jan Chrząszcz, Wicewojewoda Śląski.

2017-11-27

27 listopada 2017 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny odwiedzili placówki dziennego pobytu dla osób starszych: Klub „Senior+” w Ujsołach oraz Klub „Senior+” w Wilamowicach, utworzone w ramach Programu „Senior+”.

2017-11-23

W dniu 23 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne nt. Programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej w województwie lubelskim. W konferencji udział wziął Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

2017-11-20

20 listopada 2017 r. w województwach wielkopolskim i podkarpackim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej.

2017-11-18

17 listopada 2017 r. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w otwarciu Klubu „Senior+” w  miejscowości Dębień, w gminie Rybno, a także odwiedziła Dzienny Dom utworzony w ramach Programu Senior+ w Działdowie. Wcześniej tego dnia, w Olsztynie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej.

2017-11-17

17 listopada 2017 r. w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej. W spotkaniu w województwie warmińsko-mazurskim wzięła udział Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

więcej w kategorii: aktualności catalogue of good practices katalog dobrych praktyk Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab