PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+
2022-11-21

Zapraszamy do składania ofert!

2022-10-05

Zapraszamy do zapoznania się ze rocznymi sprawozdaniami, dotyczącym realizacji programów: programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 oraz Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 - w 2021 r. 

2022-09-29

28.09. 2022 r. na stadionie PGE Narodowym odbyły się Senioralia 2022. Wydarzenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Senioralia odwiedziła minister Marlena Maląg.

2022-08-26

Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszenia!

Limit miejsc został wyczerpany. Rejestracja na spotkanie została zakończona. 

2022-04-06

2022-03-17
2022-02-11

W ocenie MRiPS, literalne brzmienie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wskazuje na konieczność zatrudnienia osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która musi spełniać wymagania dla kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W sytuacji, gdy ośrodek wsparcia działa jako samodzielna jednostka organizacyjna, kierownikiem nie może być kierownik ośrodka pomocy społecznej. W ośrodkach wsparcia, działających np. w ramach ośrodków pomocy społecznej, obowiązywać powinna zgodna z prawem oraz standardami struktura organizacyjna nadana przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2021-12-07

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie programu „Senior+” Edycja 2022

2021-12-01

Wnioski samorządy mogą składać od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.

2021-10-15

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab