PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+
2021-03-08

2021-03-02

       

2021-02-26

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”

2021-02-16

Ogłoszenie z dnia 16 lutego 2021 r. o sprostowaniu informacji o wynikach I naboru ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+" - projekty dofinansowane z dnia 3 marca 2020 r.

2021-01-18

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowego programu "Senior+" na kolejne lata 2021-2025.

2020-11-30

2020-11-18

2020-10-22

Zapraszamy do zapozniania się z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

2020-10-16

2020-10-07

Najważniejsze podczas okresu zamknięcia placówki dziennego pobytu w Opatowie było utrzymanie codziennego kontaktu z seniorami poprzez wielogodzinne rozmowy telefoniczne, ale także wsparcie seniorów w postaci przekazywanych paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi, gazetami, krzyżówkami, materiałami do terapii zajęciowej oraz maseczki i rękawiczki jednorazowe. Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami z Opatowa - jak radzili sobie pracownicy i seniorzy Dziennego Domu w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych oraz jak obecnie zachowują bezpieczne i zdrowe zasady podczas realizacji codziennych zajęć.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab