PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016

W celu identyfikacji potrzeb osób starszych, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), prowadzone jest monitorowanie sytuacji osób starszych. Tworzona co roku informacja o sytuacji osób starszych umożliwia diagnozę aktualnej sytuacji, oczekiwań i potrzeb polskich seniorów oraz ocenę realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie centralnym oraz regionalnym. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 stanowi drugie w historii opracowanie tego rodzaju przygotowywane przez Radę Ministrów.

W pierwszej części dokumentu przedstawione zostały informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce – w szczególności z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, aktywności społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej osób starszych. Opracowanie dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej zostało opracowane w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej bądź w oparciu o dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Dane opracowane zostały na podstawie wyników sprawozdawczości bieżącej oraz badań ankietowych. Dodatkowo informacje demograficzne zostały wzbogacone o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 i prognozy demograficzne na lata 2014-2050. W części tej uwzględnione zostały także informacje dotyczące działań z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, a także dotyczące sytuacji niepełnosprawnych osób starszych.

W części drugiej opracowania przedstawiona została informacja na temat stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce: na szczeblu centralnym oraz na szczeblu regionalnym.

W trzeciej części Informacji… przedstawione zostały najważniejsze wnioski oraz rekomendacje dotyczące zalecanego kierunku aktualizacji polityki społecznej wobec osób starszych.

We współpracę w przygotowaniu niniejszego dokumentu zaangażowani byli wszyscy ministrowie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewodowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu, pełniącego kluczową rolę w programowaniu polityki społecznej wobec osób starszych.

Do pobrania: Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016

więcej w kategorii: long term policy materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz research materials

Wykonanie i realizacja: Hostlab