PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce
2022-11-15

Informacja prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce. Przedstawione dane dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy też wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze.

2021-11-23

Dokument prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce, to jest obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia. Szczególną uwagę poświęcono także kwestiom związanym z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Osoby starsze stanowią bowiem grupę szczególnie podatną na zarażenie COVID-19, a sama infekcja tylko z powodu zaawansowanego wieku może mieć wyjątkowo ciężki przebieg.

2020-11-12

Po raz pierwszy w Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. uwzględnione zostało szczegółowe sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w dokumencie Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ, M.P. 2018 r. poz. 1169). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w nowym, osobnym rozdziale.

2019-11-13

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018, po raz pierwszy uwzględnione zostały dane, dotyczące działań podejmowanych na podstawie dokumentu pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 161 w dniu 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169). Dokument ten uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnegouczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb i możliwości osób starszych.

2018-11-13

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017, główny nacisk został położony na działania podejmowane na poziomie regionów, natomiast w niniejszej, trzeciej już Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce należy zwrócić uwagę na rozwój ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, czyli placówek ,,Senior+”.

2017-10-31

W celu identyfikacji potrzeb osób starszych, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), prowadzone jest monitorowanie sytuacji osób starszych. Tworzona co roku informacja o sytuacji osób starszych umożliwia diagnozę aktualnej sytuacji, oczekiwań i potrzeb polskich seniorów oraz ocenę realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie centralnym oraz regionalnym. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 stanowi drugie w historii opracowanie tego rodzaju przygotowywane przez Radę Ministrów.

2016-10-31

Podstawowym działaniem dla właściwego programowania polityki publicznej w tym obszarze jest opracowanie rzetelnej diagnozy. W roku 2016, Rada Ministrów przyjęła opracowaną w Ministerstwie Rodziny Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Jest to pierwsze w historii opracowanie nt. sytuacji osób starszych przygotowywane na poziomie Rady Ministrów. 

więcej w kategorii: aktualności long term policy materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz research materials

Wykonanie i realizacja: Hostlab