PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, co roku we współpracy z innymi resortami, instytucjami centralnymi oraz służbami społecznymi na szczeblu województw opracowuje Informację o sytuacji osób starszych w Polsce, która stanowi opis i diagnozę bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań seniorów.
Przygotowywane są informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w wieku 60 lat i więcej w Polsce – w szczególności z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce zawiera również opracowanie na temat realizacji polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce na szczeblu centralnym oraz na szczeblu regionalnym. W tej części po raz pierwszy zastosowana została Karta Województwa, która ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie danych gromadzonych przez Wojewodów.
Dodatkowo, po raz pierwszy w Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. uwzględnione zostało szczegółowe sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w dokumencie Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ, M.P. 2018 r. poz. 1169). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w nowym, osobnym rozdziale.

 

Do pobrania: Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019 r.

więcej w kategorii: aktualności materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab