PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Polecane publikacje
2020-09-24

Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. “Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji".

Raport ma za zadanie zdiagnozować sytuację w polskiej służbie zdrowia, w kontekście opieki nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

 

2020-08-07

Prezentujemy wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych programów rządowych skierowanych do seniorów za lata 2016-2019:

  •          Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
  •          program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020.

 

2019-10-04

Zapraszamy do lektury porad­nika opiekuna wspier­a­jącego osoby niesamodzielne oraz innych raportów z realizowanego projektu.

2018-06-18

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet. Znacznie rzadziej wobec osób starszych, chociaż w ostatnim 10-leciu, częściej zaczęły absorbować badaczy. Przemoc wobec osób starszych jest z jednej strony wyrazem złego funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej, z drugiej zaś brakiem „kapitału społecznego”, szczególnie jeśli odwołujemy się do koncepcji kapitału społecznego jako wskaźnika zaufania. Jak jest w rzeczywistości? Na to i inne pytania odpowiedzi udziela 32 badaczy z  Europy Południowo-Wschodniej oraz Zachodniej, jak i z Ausralii, Kanady i Izraela, zaproszonych przez K. Jagielską, J.M.Łukasik i N.G. Pikułę do udziału w przygotowanym przez nich projekcie „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowanym przez EASSW (Europen Association of Schools of Social Work). Ich badania oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób starszych, znalazły swoje odzwierciedlenie w artykułach przygotowanych do publikacji książkowej.  Opublikowana monografia, jako jeden z efektów realizowanego projektu (obok konferencji naukowej oraz kampanii społecznych i przygotowanej platformy)  składa się z trzech głównych części I. Challenges, II.Research, III. Action oraz Wprowadzenia w problematykę zagadnień prezentowanych w pracy. Treści w niej prezentowane stanowią cenne źródło wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz modelowych działań o charakterze prewencyjnym realizowanych w różnych krajach. Książka stanowi cenne źródło inspiracji nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do prowadzenia badań nad zjawiskiem przemocy wobec osób starszych (w tym wypracowywania metod i narzędzi diagnostycznych) oraz tworzenia i wdrażania modeli praktycznych rozwiązań zarówno tych o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, jak i interwencyjnym i terapeutycznym w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Violence...- książka do pobrania

2017-11-09

W celu zwiększenia poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału rad działających na terenie woj. śląskiego oraz ich członków w 2017 roku realizowany był projekt pt. „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

%MCEPASTEBIN%

2017-09-22

W dniach 21 do 22 września 2017 r. w Lizbonie w ramach III przeglądu i oceny wdrażania Madryckiego Planu działania na rzecz starzejących się społeczeństw – MIPAAA, 2002 i Regionalnej Strategii Działania – RIS, odbyła się konferencja ministerialna na temat osób starszych pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia.

2016-11-23

Przedstawiamy broszurę pt. "Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się", która została opublikowana przez Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się w Wiedniu. Jest to część wyników projektu badawczego UE pt. "Innowacje społeczne aktywnego i zdrowego starzenia".

 

więcej w kategorii: aktualności catalogue of good practices katalog dobrych praktyk long term policy materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz program asos The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab