PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Polecane publikacje Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–20
Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016

W dniach 21 do 22 września 2017 r. w Lizbonie w ramach III przeglądu i oceny wdrażania Madryckiego Planu działania na rzecz starzejących się społeczeństw – MIPAAA, 2002 i Regionalnej Strategii Działania – RIS, odbyła się konferencja ministerialna na temat osób starszych pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ deklaracji lizbońskiej pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia wyznaczającej kierunki działań wobec osób starszych.

W wydarzeniu brała udział delegacja z Polski. Przygotowany został także raport krajowy – POLSKA. Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016.

Raport krajowy – POLSKA Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych. Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab