PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI
2022-06-08

Materiały do zajęć z seniorami oraz treningów indywidualnych – opracowane i dostępne na stronie internetowej Fundacji Stocznia

Pamiętajmy, że regularny trening umysłu, zmuszając nasz umysł do wysiłku intelektualnego, przyczynia się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców.

2020-11-13

Program Dobre Wsparcie to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące wieloletnie doświadczenie pracowników systemu pomocy społecznej oraz samorządów, oparte na najnowszych technologiach.

System powstał w ramach partnerskiego projektu Fundacji Nauka dla Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Caritas Koszalin i Szczecin. Wartości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, to ponad 10 milionów złotych.

Program "Dobre Wsparcie" został także zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej jako najlepszy projekt 2019, wyznaczający kierunek działań w polityce spójności.

2020-10-27

"Babcioterapia" to broszura informacyjna, będąca wynikiem realizacji projektu „Babcioterapia”. Projekt był realizowany w 2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W broszurze znajdują się m.in. informacje, przepisy i podpowiedzi jak korzystać z ziół, tak by ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko. Opracowane na podstawie warsztatów ziołowych.

Broszura podzielona jest na 12 miesięcy zawierających blok „ziołowy”, który zostały wzbogacone o informacje o zmianach zachodzących w organizmie i psychice z upływem czasu.

 

2017-11-27

27 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Błoniu odbyła się I Konferencja Senioralna w Błoniu, podsumowująca projekt "Bank Samopomocy" Błoński System Wsparcia Seniorów realizowany przez Stowarzyszenie "Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku" w partnerstwie z Gminą Błonie w ramach Programu ASOS w 2017 roku.

2017-11-06

W dniu 6 listopada br., w Tucholi odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Bory Tucholskie dla seniora” realizowanego przez LGD Bory Tucholskie w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2017-09-15

15 września br. w Krakowie odbyły się IV Ogólnopolskie Senioralia, których organizacja została dofinansowana w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie MANKO z Krakowa.

2017-09-02

2 września odbyła się czwarta Ogólnopolska Parada Seniorów Dojrzali Wspaniali i towarzyszący jej Piknik Pokoleń współfinansowana ze środków edycji 2017, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W trakcie Pikniku Pokoleń, dużym zainteresowaniem seniorów cieszyło się stoisko Ministerstwa Rodziny.

2017-08-29

W ramach współpracy w realizacji kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" MRPiPS wraz z TVP S.A. zrealizowany został materiał w programie "Pytanie na Śniadanie" pt. Aktywny senior. W Programie przedstawione zostały działania z zakresu aktywizacji ruchowej osób starszych dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - edycja 2017, oraz uczestniczyła Pani prof. Małgorzata Duda - członek Rady ds. Polityki Senioralnej funkcjonującej jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny.

więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR catalogue of good practices katalog dobrych praktyk materiały i badania, dobre praktyki program asos The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab