PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI "Bank Samopomocy" Błoński System Wsparcia Seniorów
"Bank Samopomocy" Błoński System Wsparcia Seniorów

27 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Błoniu odbyła się I Konferencja Senioralna w Błoniu, podsumowująca projekt "Bank Samopomocy" Błoński System Wsparcia Seniorów realizowany przez Stowarzyszenie "Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku" w partnerstwie z Gminą Błonie w ramach Programu ASOS w 2017 roku.

Celem projektu było wzmocnienie działań błońskich seniorów w zakresie ich samoorganizacji i samopomocy oraz pokazanie i wdrożenie narzędzi wyzwalających aktywność społeczną. Ponadto w ramach projektu niesiono wsparcie seniorom (mieszkańcom gm. Błonie) w zakresie ich kompetencji i umiejętności w opiekowaniu się innymi seniorami - osobami starszymi, mniej sprawnymi, samotnymi, narażonymi na wykluczenie społeczne.

Zrealizowany został cyklu szkoleń z wiedzy o starzeniu się i praktycznym postępowaniu z osobą starszą, z elementem praktyk kompetencyjnych w ośrodkach dziennej pomocy, a także zorganizowano wizyty studyjne umożliwiające poznanie „dobrych praktyk” oraz stworzenie w Błoniu grupy samopomocowej dla seniorów i pilotażowego Banku Wymiany Czasu i Usług. Dzięki działaniom zadania publicznego seniorzy błońscy zyskali nową przestrzeń do zaistnienia i aktywizacji w środowisku lokalnym.

więcej w kategorii: aktualności catalogue of good practices katalog dobrych praktyk materiały i badania, dobre praktyki program asos The ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab