PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Polecane publikacje Violence against the elderly. Challenges-Research-Action
Violence against the elderly. Challenges-Research-Action

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet. Znacznie rzadziej wobec osób starszych, chociaż w ostatnim 10-leciu, częściej zaczęły absorbować badaczy. Przemoc wobec osób starszych jest z jednej strony wyrazem złego funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej, z drugiej zaś brakiem „kapitału społecznego”, szczególnie jeśli odwołujemy się do koncepcji kapitału społecznego jako wskaźnika zaufania. Jak jest w rzeczywistości? Na to i inne pytania odpowiedzi udziela 32 badaczy z  Europy Południowo-Wschodniej oraz Zachodniej, jak i z Ausralii, Kanady i Izraela, zaproszonych przez K. Jagielską, J.M.Łukasik i N.G. Pikułę do udziału w przygotowanym przez nich projekcie „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowanym przez EASSW (Europen Association of Schools of Social Work). Ich badania oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób starszych, znalazły swoje odzwierciedlenie w artykułach przygotowanych do publikacji książkowej.  Opublikowana monografia, jako jeden z efektów realizowanego projektu (obok konferencji naukowej oraz kampanii społecznych i przygotowanej platformy)  składa się z trzech głównych części I. Challenges, II.Research, III. Action oraz Wprowadzenia w problematykę zagadnień prezentowanych w pracy. Treści w niej prezentowane stanowią cenne źródło wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz modelowych działań o charakterze prewencyjnym realizowanych w różnych krajach. Książka stanowi cenne źródło inspiracji nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do prowadzenia badań nad zjawiskiem przemocy wobec osób starszych (w tym wypracowywania metod i narzędzi diagnostycznych) oraz tworzenia i wdrażania modeli praktycznych rozwiązań zarówno tych o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, jak i interwencyjnym i terapeutycznym w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Violence...- książka do pobrania

więcej w kategorii: materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab