PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI
Multimedia
Powiększ tekst
MATERIAŁY I BADANIA, DOBRE PRAKTYKI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2021
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2021

Informacja prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce. Przedstawione dane dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy też wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze.

Dokument zawiera także opracowanie na temat stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce na szczeblu centralnym oraz na szczeblu regionalnym. Ostatni rozdział to opracowanie na temat realizacji założeń zawartych w Polityce społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność przyjętej uchwałą nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169).

Informacja została przygotowana w okresie opracowywania danych zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, a także zjawiska tj. pandemia COVID–19 wymagają dostosowania prowadzonej polityki publicznej do stale zmieniających się potrzeb i oczekiwań osób starszych. Odpowiedzią na ten proces jest aktywna polityka społeczna wobec osób starszych prowadzona zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

 

Do pobrania:

Informacja o sytuacji osob starszych w Polsce za 2021 r.

 

więcej w kategorii: aktualności materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab