PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018, po raz pierwszy uwzględnione zostały dane, dotyczące działań podejmowanych na podstawie dokumentu pt.  „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 161 w dniu 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169). Dokument ten uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnegouczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb i możliwości osób starszych.

W ramach polityki społecznej wobec osób starszych podejmowane są liczne działania związane z poprawą sytuacji materialnej i socjalnej seniorów, zapewnieniem dostępu do opieki zdrowotnej, jak również z umożliwieniem zachowania aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej i sportowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co roku we współpracy z innymi resortami, instytucjami centralnymi oraz służbami społecznymi na szczeblu województw opracowuje Informację o sytuacji osób starszych w Polsce, która stanowi opis i diagnozę bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań seniorów. Dodatkowo, materiał ten może służyć każdemu odbiorcy do bieżącej oceny kierunków i postępów polityki społecznej wobec osób starszych, realizowanej na poziomie centralnym i regionalnym.

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018

więcej w kategorii: aktualności materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab