PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017

Tworzona co roku, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. poz. 1705), Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce stanowi diagnozę aktualnej sytuacji, oczekiwań i potrzeb polskich seniorów oraz ocenę realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie centralnym i regionalnym. Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 stanowiła pierwszą, historyczną diagnozę stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych. W kolejnej Informacji główny nacisk został położony na działania podejmowane na poziomie regionów, natomiast w niniejszej, trzeciej już Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce należy zwrócić uwagę na rozwój ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, czyli placówek ,,Senior+”.


Niniejsza informacja stanowi zapis działań realizowanych w ramach ww. polityki oraz diagnozę sytuacji osób starszych mieszkających w Polsce w roku 2017. Dokument składa się z trzech części. W pierwszej z nich zawarto informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce. Część II poświęcona jest działaniom podejmowanym w ramach realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych. Natomiast ostatnią część stanowią wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań mających przyczynić się do poprawy jakości oraz poziomu życia osób starszych.


Niniejsze opracowanie zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań oraz dane udostępnione przez poszczególnych ministrów, centralne organy administracji publicznej, wojewodów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych.

Informacja o sytuacji osob starszych w Polsce za 2017

więcej w kategorii: materiały i badania, dobre praktyki

Wykonanie i realizacja: Hostlab