PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015

Społeczeństwo polskie staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na zjawisko starzenia społeczeństwa. Populacja osób w wieku 60+ do roku 2050 wzrośnie 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności Polski.

W związku z powyższym, polityka społeczna na rzecz osób starszych stanowi jeden z priorytetów Rady Ministrów. Jej celem jest poprawa jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi, oraz zapewnienie im bezpieczeństwa.

Podstawowym działaniem dla właściwego programowania polityki publicznej w tym obszarze jest opracowanie rzetelnej diagnozy. W roku 2016, Rada Ministrów przyjęła opracowaną w Ministerstwie Rodziny Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Jest to pierwsze w historii opracowanie nt. sytuacji osób starszych przygotowywane na poziomie Rady Ministrów. We współpracę w przygotowaniu dokumentu zaangażowane były wszystkie ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wszyscy wojewodowie. W dokumencie zostały zawarte także wyniki badań dot. sytuacji osób starszych wykonanych Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o sytuacji osób starszych jest to dokument kompleksowy, przedstawiający obraz osób starszych we wszystkich najistotniejszych obszarach takich jak: sytuacja demograficzna, ekonomiczna, rodzinna, zdrowotna, sytuacja na rynku pracy, dostępność i poziom usług socjalnych, aktywność społeczna, obywatelska, edukacyjna, kulturalna i sportowa osób starszych. 

Do pobrania: Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015

więcej w kategorii: long term policy materiały i badania, dobre praktyki Polityka społeczna wobec osób starsz research materials

Wykonanie i realizacja: Hostlab