PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+
2020-10-22

Zapraszamy do zapozniania się z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

2020-10-16

2020-10-07

Najważniejsze podczas okresu zamknięcia placówki dziennego pobytu w Opatowie było utrzymanie codziennego kontaktu z seniorami poprzez wielogodzinne rozmowy telefoniczne, ale także wsparcie seniorów w postaci przekazywanych paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi, gazetami, krzyżówkami, materiałami do terapii zajęciowej oraz maseczki i rękawiczki jednorazowe. Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami z Opatowa - jak radzili sobie pracownicy i seniorzy Dziennego Domu w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych oraz jak obecnie zachowują bezpieczne i zdrowe zasady podczas realizacji codziennych zajęć.

2020-09-25

Ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego spowodowały, że dotychczasowe zajęcia zaplanowane dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Lublinie odbywają się w okrojonej formie. Jednakże seniorzy nadal korzystają z różnych form aktywności poza ośrodkiem, przy jednoczesnym zachowaniu filarowych zasad tego domu: bezpieczeństwo, integracja i aktywność. Zapraszamy do zapoznania się z dobrą praktyką.

2020-09-24

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami, dotyczącym realizacji programów: programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - w 2019 r.

2020-09-22

Od wszystkich osób, które przesyłają zdjęcia do ew. opublikowania na stronie senior.gov.pl, wymagamy równolegle przekazania zgody na przetwarzanie wizerunku. 

2020-09-21

W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Dziennego Domu "Senior+" w Oleśnicy, seniorzy byli moblizowani przez kadrę placówki do realizowania zajęć i aktywności w domach, a także do organizowania wspólnych prac z wnukami, a także do korzystania z mediów społecznościowych. Zapraszamy do zapoznania się z kolejną dobrą praktyką. 

2020-09-16

Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Tuszynie przedstawia działania w trakcie zamknięcia placówek (marzec-maj 2020 r.), w tym działania pomocowe i alternatywne sposoby realizacji zajęć dla seniorów, przebywających w domach oraz działania, które realizowane są obecnie w placówce, w bezpiecznych dla seniorów warunkach.

2020-09-16

Seniorzy wraz z kadrą z Klubu "Senior+" w Witoni, śpiewająco zapraszają do obejrzenia ich dobryk praktyk - sposoobów na aktywne spędzanie czasu w czasie epidemii koronawirusa. Obecnie wszystkie zajęcia realizowane sa na miejscu, a Klub w zależności od pomysłów kadry zamienia się w teatr, bibliotekę, a nawet w planetarium.

2020-09-15

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Dziennego Dom „SENIOR+” w Łapach w nieco innej odsłonie. Pracownicy Dziennego Domu „SENIOR+” w alternatywny sposób realizowali program przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny, podczas gdy działalność placówki była zawieszona.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab